Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 9 Μαρτίου 2011 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας
 3.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 4.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 5.Κατάθεση εγγράφωv
 6.Γειτονικές χώρες του Νότου, και συγκεκριμένα η Λιβύη, περιλαμβανομένων των ανθρωπιστικών πτυχών (συζήτηση)
 7.Τροποποίηση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά έναν μηχανισμό σταθερότητας για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ * (συζήτηση)
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - 2012 (ψηφοφορία)
  8.2.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2013 (ψηφοφορία)
  8.3.Οι κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2012 - Λοιπά τμήματα (ψηφοφορία)
  8.4.Η πρόοδος των εργασιών όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την αναδιατύπωση της οδηγίας για τις διαδικασίες (ψηφοφορία)
 9.Πανηγυρική συνεδρίαση - Ουγγαρία
 10.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  10.1.Έκθεση προόδου 2010 για την Τουρκία (ψηφοφορία)
  10.2.Διαδικασία προσχώρησης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ψηφοφορία)
  10.3.Στρατηγική της ΕΕ για την ένταξη των Ρομά (ψηφοφορία)
  10.4.Βιομηχανική πολιτική την εποχή της παγκοσμιοποίησης (ψηφοφορία)
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 13.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 14.Η προσέγγιση της ΕΕ έναντι του Ιράν (συζήτηση)
 15.16η σύνοδος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Γενεύη, 28 Φεβρουαρίου - 25 Μαρτίου 2011) (συζήτηση)
 16.Πρόοδος της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή (συζήτηση)
 17.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 18.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - 2012 (κατάσταση των βουλευτών που υπέγραψαν το αίτημα για μυστική ψηφοφορία)
 Παράρτηµα 2 - Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - 2012 (κατάσταση των μελών που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία)
 Παράρτηµα 3 - Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2013 (κατάσταση των βουλευτών που υπέγραψαν το αίτημα για μυστική ψηφοφορία)
 Παράρτηµα 4 - Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2013 (κατάσταση των μελών που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία)
Συνοπτικά πρακτικά (189 kb) Κατάσταση παρόντων (61 kb)    Ονομαστικές ψηφοφορίες (1308 kb) Παράρτημα 1 (2 kb) Παράρτημα 2 (7 kb) Παράρτημα 3 (2 kb) 
 
            Παράρτημα 4 (7 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (214 kb) Κατάσταση παρόντων (52 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (276 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (566 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (274 kb) Κατάσταση παρόντων (74 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (445 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (1257 kb)    
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου