Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 9 mars 2011 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet
 3.De politiska gruppernas sammansättning
 4.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 5.Inkomna dokument
 6.Södra grannskapet, och i synnerhet Libyen, bland annat humanitära aspekter (debatt)
 7.Ändring av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt vad gäller en stabilitetsmekanism för de medlemsstater som har euron som valuta * (debatt)
 8.Omröstning
  8.1.Europaparlamentets sammanträdeskalender – 2012 (omröstning)
  8.2.Europaparlamentets sammanträdeskalender – 2013 (omröstning)
  8.3.Riktlinjerna för 2012 års budget – Övriga avsnitt (omröstning)
  8.4.En EU-strategi för Atlantområdet (omröstning)
 9.Högtidligt möte – Ungern
 10.Omröstning (fortsättning)
  10.1.2010 års framstegsrapport om Turkiet (omröstning)
  10.2.Montenegros europeiska integrationsprocess (omröstning)
  10.3.EU-strategin för integrering av romer (omröstning)
  10.4.En industripolitik för en globaliserad tid (omröstning)
 11.Röstförklaringar
 12.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 14.EU:s förhållningssätt gentemot Iran (debatt)
 15.Det sextonde mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter (Genève, 28 februari–25 mars 2011) (debatt)
 16.Läget i fredsprocessen i Mellanöstern (debatt)
 17.Föredragningslista för nästa sammanträde
 18.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
 Bilaga 1 – Europaparlamentets sammanträdeskalender – 2012 (förteckning över ledamöter som undertecknat begäran om sluten omröstning)
 Bilaga 2 – Europaparlamentets sammanträdeskalender – 2012 (förteckning över ledamöter som deltog i omröstningen)
 Bilaga 3 – Europaparlamentets sammanträdeskalender – 2013 (förteckning över ledamöter som undertecknat begäran om sluten omröstning )
 Bilaga 4 – Europaparlamentets sammanträdeskalender – 2013 (förteckning över ledamöter som deltog i omröstningen)
Protokoll (169 kb) Närvarolista (61 kb)    Omröstningar med namnupprop (1308 kb) Bilaga 1 (2 kb) Bilaga 2 (7 kb) Bilaga 3 (2 kb) 
 
            Bilaga 4 (7 kb) 
 
Protokoll (196 kb) Närvarolista (51 kb) Omröstningsresultat (274 kb) Omröstningar med namnupprop (576 kb)    
 
Protokoll (248 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningsresultat (377 kb) Omröstningar med namnupprop (1183 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy