Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2612(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0166/2011

Rozpravy :

Hlasování :

PV 10/03/2011 - 15.1

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0098

Zápis
Čtvrtek, 10. března 2011 - Štrasburk

15.1. Pákistán – vražda ministra pro menšiny Šahbáze Bhattího (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0166/2011, B7-0175/2011, B7-0176/2011, B7-0177/2011, B7-0178/2011 a B7-0179/2011

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0166/2011

(nahrazující B7-0166/2011, B7-0175/2011, B7-0176/2011, B7-0177/2011, B7-0178/2011 a B7-0179/2011):

předložen těmito poslanci:

Elmar Brok, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michael Gahler, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka a Constance Le Grip za skupinu PPE,

Véronique De Keyser a Lidia Joanna Geringer de Oedenberg za skupinu S&D,

Sarah Ludford, Norica Nicolai, Alexandra Thein, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Vincenzo Iovine, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland a Sonia Alfano za skupinu ALDE,

Charles Tannock, Peter van Dalen, Konrad Szymański, Emma McClarkin, Michał Tomasz Kamiński, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Tadeusz Cymański, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski a Tomasz Piotr Poręba za skupinu ECR,

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda a Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE,

Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL.

přijat (P7_TA(2011)0098)

Právní upozornění - Ochrana soukromí