Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/2612(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B7-0166/2011

Viták :

Szavazatok :

PV 10/03/2011 - 15.1

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0098

Jegyzőkönyv
2011. március 10., Csütörtök - Strasbourg

15.1. Pakisztán – a kisebbségügyi miniszter, Shahbaz Bhatti meggyilkolása (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0166/2011, B7-0175/2011, B7-0176/2011, B7-0177/2011, B7-0178/2011 és B7-0179/2011

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0166/2011

(amely a B7-0166/2011, B7-0175/2011, B7-0176/2011, B7-0177/2011, B7-0178/2011 és B7-0179/2011 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Elmar Brok, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michael Gahler, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka és Constance Le Grip, a(z) PPE képviselőcsoport nevében,

Véronique De Keyser és Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, a(z) S&D képviselőcsoport nevében,

Sarah Ludford, Norica Nicolai, Alexandra Thein, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Vincenzo Iovine, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland és Sonia Alfano, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Charles Tannock, Peter van Dalen, Konrad Szymański, Emma McClarkin, Michał Tomasz Kamiński, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Tadeusz Cymański, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski és Tomasz Piotr Poręba, a(z) ECR képviselőcsoport nevében,

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda és Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2011)0098)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat