Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/2612(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0166/2011

Debatai :

Balsavimas :

PV 10/03/2011 - 15.1

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0098

Protokolas
Ketvirtadienis, 2011 m. kovo 10 d. - Strasbūras

15.1. Pakistanas: mažumų reikalų ministro Shahbazo Bhatti nužudymas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0166/2011, B7-0175/2011, B7-0176/2011, B7-0177/2011, B7-0178/2011 ir B7-0179/2011

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0166/2011

(keičiama B7-0166/2011, B7-0175/2011, B7-0176/2011, B7-0177/2011, B7-0178/2011 ir B7-0179/2011):

pateiktas šių Parlamento narių:

Elmar Brok, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michael Gahler, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka ir Constance Le Grip PPE frakcijos vardu,

Véronique De Keyser ir Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D frakcijos vardu,

Sarah Ludford, Norica Nicolai, Alexandra Thein, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Vincenzo Iovine, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland ir Sonia Alfano ALDE frakcijos vardu,

Charles Tannock, Peter van Dalen, Konrad Szymański, Emma McClarkin, Michał Tomasz Kamiński, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Tadeusz Cymański, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski ir Tomasz Piotr Poręba ECR frakcijos vardu,

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda ir Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu,

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2011)0098)

Teisinė informacija - Privatumo politika