Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/2612(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0166/2011

Debates :

Balsojumi :

PV 10/03/2011 - 15.1

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0098

Protokols
Ceturtdiena, 2011. gada 10. marts - Strasbūra

15.1. Pakistāna - minoritāšu lietu ministra Shahbaz Bhatti slepkavība (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0166/2011, B7-0175/2011, B7-0176/2011, B7-0177/2011, B7-0178/2011 un B7-0179/2011.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0166/2011

(aizstāj B7-0166/2011, B7-0175/2011, B7-0176/2011, B7-0177/2011, B7-0178/2011 un B7-0179/2011)

Iesnieguši šādi deputāti:

Elmar Brok, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michael Gahler, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka un Constance Le Grip PPE grupas vārdā,

Véronique De Keyser un Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D grupas vārdā,

Sarah Ludford, Norica Nicolai, Alexandra Thein, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Vincenzo Iovine, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland un Sonia Alfano ALDE grupas vārdā,

Charles Tannock, Peter van Dalen, Konrad Szymański, Emma McClarkin, Michał Tomasz Kamiński, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Tadeusz Cymański, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski un Tomasz Piotr Poręba ECR grupas vārdā,

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda un Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā,

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2011)0098).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika