Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/2612(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0166/2011

Debaty :

Głosowanie :

PV 10/03/2011 - 15.1

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0098

Protokół
Czwartek, 10 marca 2011 r. - Strasburg

15.1. Pakistan - zabójstwo Shahbaza Bhattiego, ministra ds. mniejszości (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0166/2011, B7-0175/2011, B7-0176/2011, B7-0177/2011, B7-0178/2011 i B7-0179/2011

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0166/2011

(zastępujący B7-0166/2011, B7-0175/2011, B7-0176/2011, B7-0177/2011, B7-0178/2011 i B7-0179/2011):

złożony przez następujących posłów:

Elmar Brok, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michael Gahler, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka i Constance Le Grip w imieniu grupy PPE,

Véronique De Keyser i Lidia Joanna Geringer de Oedenberg w imieniu grupy S&D,

Sarah Ludford, Norica Nicolai, Alexandra Thein, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Vincenzo Iovine, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland i Sonia Alfano w imieniu grupy ALDE,

Charles Tannock, Peter van Dalen, Konrad Szymański, Emma McClarkin, Michał Tomasz Kamiński, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Tadeusz Cymański, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski i Tomasz Piotr Poręba w imieniu grupy ECR,

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda i Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE,

Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2011)0098)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności