Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2612(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0166/2011

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/03/2011 - 15.1

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0098

Proces-verbal
Joi, 10 martie 2011 - Strasbourg

15.1. Pakistan - asasinarea lui Shahbaz Bhatti, ministrul pentru minorităţi (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0166/2011, B7-0175/2011, B7-0176/2011, B7-0177/2011, B7-0178/2011 şi B7-0179/2011

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0166/2011

(care înlocuieşte B7-0166/2011, B7-0175/2011, B7-0176/2011, B7-0177/2011, B7-0178/2011 şi B7-0179/2011):

depusă de următorii deputaţi:

Elmar Brok, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michael Gahler, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka şi Constance Le Grip, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser şi Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, în numele Grupului S&D,

Sarah Ludford, Norica Nicolai, Alexandra Thein, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Vincenzo Iovine, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland şi Sonia Alfano, în numele Grupului ALDE,

Charles Tannock, Peter van Dalen, Konrad Szymański, Emma McClarkin, Michał Tomasz Kamiński, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Tadeusz Cymański, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski şi Tomasz Piotr Poręba, în numele Grupului ECR,

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda şi Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE,

Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2011)0098)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate