Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2613(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0167/2011

Arutelud :

Hääletused :

PV 10/03/2011 - 15.2

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0099

Protokoll
Neljapäev, 10. märts 2011 - Strasbourg

15.2. Valgevene, eelkõige Aless Mihhalevitši ja Natalja Radini juhtumid (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0167/2011, B7-0180/2011, B7-0184/2011, B7-0185/2011, B7-0188/2011 ja B7-0189/2011

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0167/2011

(asendades B7-0167/2011, B7-0180/2011, B7-0184/2011, B7-0185/2011 ja B7-0188/2011),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Jarosław Leszek Wałęsa, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Monica Luisa Macovei, Krzysztof Lisek ja Eduard Kukan fraktsiooni PPE nimel,

Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, Justas Vincas Paleckis ja Marek Siwiec fraktsiooni S&D nimel,

Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano ja Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel,

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Tadeusz Cymański ja Mirosław Piotrowski fraktsiooni ECR nimel,

Werner Schulz, Elisabeth Schroedter, Heidi Hautala, Rebecca Harms ja Indrek Tarand fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2011)0099)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0189/2011 muutus kehtetuks.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika