Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2613(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0167/2011

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 10/03/2011 - 15.2

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0099

Pöytäkirja
Torstai 10. maaliskuuta 2011 - Strasbourg

15.2. Valko-Venäjä, erityisesti Ales Mihalevitšin ja Natalia Radinan tapaukset (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0167/2011, B7-0180/2011, B7-0184/2011, B7-0185/2011, B7-0188/2011 ja B7-0189/2011

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0167/2011

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0167/2011, B7-0180/2011, B7-0184/2011, B7-0185/2011 ja B7-0188/2011):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Jarosław Leszek Wałęsa, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Monica Luisa Macovei, Krzysztof Lisek ja Eduard Kukan PPE-ryhmän puolesta,

Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, Justas Vincas Paleckis ja Marek Siwiec S&D-ryhmän puolesta,

Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano ja Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta,

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Tadeusz Cymański ja Mirosław Piotrowski ECR-ryhmän puolesta,

Werner Schulz, Elisabeth Schroedter, Heidi Hautala, Rebecca Harms ja Indrek Tarand Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0099)

(Päätöslauselmaesitys B7-0189/2011 raukesi.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö