Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2613(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0167/2011

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/03/2011 - 15.2

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0099

Proces-verbal
Joi, 10 martie 2011 - Strasbourg

15.2. Belarus, în special cazul lui Ales Michalevic şi al Nataliei Radin (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0167/2011, B7-0180/2011, B7-0184/2011, B7-0185/2011, B7-0188/2011 şi B7-0189/2011

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0167/2011

(care înlocuieşte B7-0167/2011, B7-0180/2011, B7-0184/2011, B7-0185/2011 şi B7-0188/2011):

depusă de următorii deputaţi:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Jarosław Leszek Wałęsa, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Monica Luisa Macovei, Krzysztof Lisek şi Eduard Kukan, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, Justas Vincas Paleckis şi Marek Siwiec, în numele Grupului S&D,

Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano şi Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE,

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Tadeusz Cymański şi Mirosław Piotrowski, în numele Grupului ECR,

Werner Schulz, Elisabeth Schroedter, Heidi Hautala, Rebecca Harms şi Indrek Tarand, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P7_TA(2011)0099)

(Propunerea de rezoluţie B7-0189/2011 a devenit caducă.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate