Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2613(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0167/2011

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/03/2011 - 15.2

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0099

Zápisnica
Štvrtok, 10. marca 2011 - Štrasburg

15.2. Bielorusko, najmä prípady Alesa Michaleviča a Natalie Radinovej (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0167/2011, B7-0180/2011, B7-0184/2011, B7-0185/2011, B7-0188/2011 a B7-0189/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0167/2011

(nahrádzajúci B7-0167/2011, B7-0180/2011, B7-0184/2011, B7-0185/2011 a B7-0188/2011):

podaný týmito poslancami:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Jarosław Leszek Wałęsa, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Monica Luisa Macovei, Krzysztof Lisek a Eduard Kukan v mene skupiny PPE,

Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, Justas Vincas Paleckis a Marek Siwiec v mene skupiny S&D,

Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano a Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE,

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Tadeusz Cymański a Mirosław Piotrowski v mene skupiny ECR,

Werner Schulz, Elisabeth Schroedter, Heidi Hautala, Rebecca Harms a Indrek Tarand v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P7_TA(2011)0099)

(Návrh uznesenia B7-0189/2011 sa stal bezpredmetným.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia