Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2613(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0167/2011

Debatter :

Omröstningar :

PV 10/03/2011 - 15.2

Antagna texter :

P7_TA(2011)0099

Protokoll
Torsdagen den 10 mars 2011 - Strasbourg

15.2. Vitryssland, särskilt fallen Ales Michalevitj och Natalja Radzina (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0167/2011, B7-0180/2011, B7-0184/2011, B7-0185/2011, B7-0188/2011 och B7-0189/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0167/2011

(ersätter B7-0167/2011, B7-0180/2011, B7-0184/2011, B7-0185/2011 och B7-0188/2011):

inlämnat av följande ledamöter:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Jarosław Leszek Wałęsa, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Monica Luisa Macovei, Krzysztof Lisek och Eduard Kukan för PPE-gruppen,

Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, Justas Vincas Paleckis och Marek Siwiec för S&D-gruppen,

Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano och Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen,

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Tadeusz Cymański och Mirosław Piotrowski för ECR-gruppen,

Werner Schulz, Elisabeth Schroedter, Heidi Hautala, Rebecca Harms och Indrek Tarand för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P7_TA(2011)0099)

(Resolutionsförslag B7-0189/2011 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy