Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2614(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0168/2011

Debatten :

Stemmingen :

PV 10/03/2011 - 15.3
CRE 10/03/2011 - 15.3

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0100

Notulen
Donderdag 10 maart 2011 - Straatsburg

15.3. Situatie en cultureel erfgoed in Kashgar (Oeigoerse autonome regio Xinjiang, China) (stemming)
Volledige verslagen

Ontwerpresoluties B7-0168/2011, B7-0181/2011, B7-0182/2011, B7-0183/2011, B7-0186/2011 en B7-0187/2011

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0168/2011

(ter vervanging van B7-0168/2011, B7-0181/2011, B7-0182/2011, B7-0183/2011 en B7-0186/2011):

ingediend door de volgende leden:

Tunne Kelam, László Tőkés, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Monica Luisa Macovei en Kinga Gál, namens de PPE-Fractie,

Véronique De Keyser en Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, namens de S&D-Fractie,

Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott en Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko en Tomasz Piotr Poręba, namens de ECR-Fractie,

Frieda Brepoels, Helga Trüpel, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini en Nicole Kiil-Nielsen, namens de Verts/ALE-Fractie,

Fiorello Provera.

Aangenomen (P7_TA(2011)0100)

(Ontwerpresolutie B7-0187/2011 komt te vervallen.)

Juridische mededeling - Privacybeleid