Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/2614(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0168/2011

Debaty :

Głosowanie :

PV 10/03/2011 - 15.3
CRE 10/03/2011 - 15.3

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0100

Protokół
Czwartek, 10 marca 2011 r. - Strasburg

15.3. Sytuacja i kulturalne dziedzictwo w Kaszgarze (Region Autonomiczny Sinciang-Ujgur, Chiny) (głosowanie)
CRE

Projekty rezolucji B7-0168/2011, B7-0181/2011, B7-0182/2011, B7-0183/2011, B7-0186/2011 i B7-0187/2011

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0168/2011

(zastępujący B7-0168/2011, B7-0181/2011, B7-0182/2011, B7-0183/2011 i B7-0186/2011):

złożony przez następujących posłów:

Tunne Kelam, László Tőkés, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Monica Luisa Macovei i Kinga Gál w imieniu grupy PPE,

Véronique De Keyser i Lidia Joanna Geringer de Oedenberg w imieniu grupy S&D,

Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott i Kristiina Ojuland w imieniu grupy ALDE,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko i Tomasz Piotr Poręba w imieniu grupy ECR,

Frieda Brepoels, Helga Trüpel, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini i Nicole Kiil-Nielsen w imieniu grupy Verts/ALE,

Fiorello Provera.

Przyjęto (P7_TA(2011)0100)

(Projekt rezolucji B7-0187/2011 stał się bezprzedmiotowy.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności