Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2614(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0168/2011

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/03/2011 - 15.3
CRE 10/03/2011 - 15.3

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0100

Proces-verbal
Joi, 10 martie 2011 - Strasbourg

15.3. Situaţia şi patrimoniul cultural al regiunii Kashgar (Regiunea Autonomă Uigură Xinjiang, China) (vot)
Stenograma

Propuneri de rezoluţii B7-0168/2011, B7-0181/2011, B7-0182/2011, B7-0183/2011, B7-0186/2011 şi B7-0187/2011

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0168/2011

(care înlocuieşte B7-0168/2011, B7-0181/2011, B7-0182/2011, B7-0183/2011 şi B7-0186/2011):

depusă de următorii deputaţi:

Tunne Kelam, László Tőkés, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Monica Luisa Macovei şi Kinga Gál, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser şi Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, în numele Grupului S&D,

Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott şi Kristiina Ojuland, în numele Grupului ALDE,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko şi Tomasz Piotr Poręba, în numele Grupului ECR,

Frieda Brepoels, Helga Trüpel, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini şi Nicole Kiil-Nielsen, în numele Grupului Verts/ALE,

Fiorello Provera.

Adoptat (P7_TA(2011)0100)

(Propunerea de rezoluţie B7-0187/2011 a devenit caducă.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate