Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2614(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0168/2011

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/03/2011 - 15.3
CRE 10/03/2011 - 15.3

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0100

Zápisnica
Štvrtok, 10. marca 2011 - Štrasburg

15.3. Situácia a kultúrne dedičstvo v Kašgare (Ujgurská autonómna oblasť Sin-ťiang, Čína) (hlasovanie)
Doslovný zápis

Návrhy uznesenia B7-0168/2011, B7-0181/2011, B7-0182/2011, B7-0183/2011, B7-0186/2011 a B7-0187/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0168/2011

(nahrádzajúci B7-0168/2011, B7-0181/2011, B7-0182/2011, B7-0183/2011 a B7-0186/2011):

podaný týmito poslancami:

Tunne Kelam, László Tőkés, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Monica Luisa Macovei a Kinga Gál v mene skupiny PPE,

Véronique De Keyser a Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v mene skupiny S&D,

Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott a Kristiina Ojuland v mene skupiny ALDE,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko a Tomasz Piotr Poręba v mene skupiny ECR,

Frieda Brepoels, Helga Trüpel, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini a Nicole Kiil-Nielsen v mene skupiny Verts/ALE,

Fiorello Provera.

Prijatý (P7_TA(2011)0100)

(Návrh uznesenia B7-0187/2011 sa stal bezpredmetným.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia