Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 23 март 2011 г. - Брюксел

4. Изявления на председателството
Пълни стенографски протоколи

Председателят отбелязва протестите, провеждани в момента в Бахрейн, Сирия и Йемен, както и последвалите ги репресии. Той призовава органите на властта да прекратят насилието и да предадат отговорниците за репресиите пред правосъдието.

Освен това председателят отбелязва Седмицата на солидарност с народите, борещи се против расизма и расовата дискриминация.

°
° ° °

Съобщава, че Zoran Thaler е подал оставката си от Парламента, а Ernst Strasser е уведомил за намерението си да подаде оставката си. Групата S&D е съобщила, че Adrian Severin напуска групата. Той се присъединява към независимите членове на ЕП.

Председателят отбелязва обвиненията на печата срещу тези трима членове и посочва, че Бюрото е свикало спешно заседание, за да обсъди проблема. Той изтъква своята решителност за прилагане на политика на нулева толерантност спрямо постъпките, в които са обвинени. Председателят подчертава отговорността на Парламента и неговите членове. Парламентът има твърдото намерение да си сътрудничи с компетентнте инстанции на държавите-членки, за установяване на фактите.

Освен това председателят отбелязва необходимостта от един по-строг кодекс за поведение за групите на интереси, функциониращи в ЕС.

Изказаха се: Sonia Alfano, Bruno Gollnisch, Hans-Peter Martin, Joanna Senyszyn и Martin Schulz.

Правна информация - Политика за поверителност