Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 23 maart 2011 - Brussel

4. Verklaringen van de Voorzitter
Volledige verslagen

De Voorzitter spreekt over de betogingen die momenteel plaatsvinden in Bahrein, Syrië en Jemen, en de repressie waarmee deze zijn beantwoord. Hij roept de autoriteiten op een einde te maken aan het geweld en degenen die verantwoordelijk zijn voor de repressie voor het gerecht te brengen.

Verder spreekt hij over de Week van de solidariteit met volken die strijden tegen racisme en rassendiscriminatie.

°
° ° °

Hij deelt mede dat Zoran Thaler kennis heeft gegeven van zijn ontslag bij het Parlement en dat Ernst Strasser kennis heeft gegeven van zijn voornemen zijn ontslag in te dienen bij het Parlement. De S&D-Fractie heeft medegedeeld dat Adrian Severin geen lid meer is van de fractie. Hij sluit zich aan bij de niet-ingeschreven leden.

De Voorzitter maakt gewag van de beschuldigingen die de pers heeft geuit tegen deze drie parlementsleden en geeft aan dat het Bureau een spoedvergadering heeft gehouden om de kwestie te bespreken. Hij verklaart dat ten aanzien van de gewraakte gedragingen een nultolerantiebeleid zal worden gevoerd. De Voorzitter onderstreept de verantwoordelijkheid van het Parlement en de leden. Het Parlement is vastbesloten om zijn volledige medewerking te geven aan de bevoegde instanties van de lidstaten om de feiten vast te stellen.

De Voorzitter wijst daarnaast op de noodzaak van een meer bindende gedragscode voor belangengroeperingen die actief zijn in de EU.

Het woord wordt gevoerd door Sonia Alfano, Bruno Gollnisch, Hans-Peter Martin, Joanna Senyszyn en Martin Schulz.

Juridische mededeling - Privacybeleid