Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 23. marca 2011 - Brusel

4. Vyhlásenia predsedníctva
Doslovný zápis

Predseda pripomenul demonštrácie, ktoré v súčasnosti prebiehajú v Bahrajne, Sýrii a Jemene, a ich potláčanie. Vyzval príslušné orgány, aby ukončili násilie a aby osoby zodpovedné za potláčanie postavili pred spravodlivosť.

Zároveň pripomenul Týždeň solidarity s národmi bojujúcimi proti rasizmu a rasovej diskriminácii.

°
° ° °

Oznámil, že Zoran Thaler informoval o svojom odstúpení z funkcie poslanca Parlamentu a že Ernst Strasser informoval o svojom zámere odstúpiť z funkcie poslanca Parlamentu. Skupina S&D informovala, že Adrian Severin už nie je jej členom. Tento poslanec sa pripojil k nezaradeným poslancom.

Predseda pripomenul obvinenia tlače voči týmto trom poslancom a informoval, že Predsedníctvo sa stretlo na mimoriadnej schôdzi s cieľom zaoberať sa touto otázkou. Vyjadril sa, že trvá na svojom odhodlaní uplatňovať politiku nulovej tolerancie voči takémuto konaniu. Predseda zdôraznil zodpovednosť Parlamentu a jeho poslancov. Parlament je odhodlaný spolupracovať s príslušnými orgánmi členských štátov s cieľom zistiť skutočnosti.

Predseda okrem toho poukázal na nevyhnutnosť kódexu správania, ktorý by vo väčšej miere obmedzoval pôsobenie záujmových skupín v EÚ.

Vystúpili títo poslanci: Sonia Alfano, Bruno Gollnisch, Hans-Peter Martin, Joanna Senyszyn a Martin Schulz.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia