Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 23 март 2011 г. - Брюксел

5. Състав на комисиите и делегациите
CRE

По искане на групите PPE и Verts/ALE Парламентът утвърди следните назначения:

комисия FEMM: Constance Le Grip

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Хърватия: Marije Cornelissen на мястото на Heide Rühle.

°
° ° °

Изказа се Nirj Deva относно земетресението в Япония (председателят напомня, че този въпрос беше обсъден на заседанието на Председателския съвет, провело се на 16 март 2011 г., което беше открито за всички членове на ЕП).

Правна информация - Политика за поверителност