Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 23. března 2011 - Brusel

5. Členství ve výborech a delegacích
CRE

Na žádost politických skupin PPE a Verts/ALE schválil Parlament tato jmenování:

výbor FEMM: Constance Le Grip

delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU–Chorvatsko: Marije Cornelissen, kterou je nahrazena Heide Rühle.

°
° ° °

Vystoupil Nirj Deva k zemětřesení, které postihlo Japonsko (předseda připomněl, že tato otázka byla projednána na schůzi Konference předsedů, která se konala dne 16. března 2011 a které se mohli zúčastnit všichni poslanci).

Právní upozornění - Ochrana soukromí