Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 23. března 2011 - Brusel

7. Výklad jednacího řádu

Předseda v souladu s čl. 211 odst. 3 jednacího řádu informoval Parlament o výkladu článku 128 jednacího řádu, který zaslal Výbor pro ústavní záležitosti, kterému byla otázka uplatňování tohoto ustanovení postoupena:

Čl. 90 odst. 6 stanoví zvláštní postup pro rozhodování Parlamentu týkající se výkonu práva požádat Soudní dvůr na základě čl. 218 odst. 11 Smlouvy o fungování Evropské unie o stanovisko, zda je mezinárodní dohoda v souladu se Smlouvami. Toto ustanovení představuje „lex specialis“, které má přednost před obecným pravidlem stanoveným v článku 128 .

Jedná-li se o výkon práv Parlamentu vůči Soudnímu dvoru Evropské unie a nespadá-li dotyčný akt do působnosti článku 128, použije se obdobně postup stanovený v tomto článku .“

Pokud před zahájením zítřejšího zasedání konaného ve čtvrtek 24. března 2011 politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců (čl. 211 odst. 4 jednacího řádu) nezpochybní tento výklad jednacího řádu, bude výklad přijat. V případě zpochybnění výkladu o věci hlasuje Parlament.

Právní upozornění - Ochrana soukromí