Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 23 март 2011 г. - Брюксел

8. Състав на Парламента
CRE

Zoran Thaler подаде оставката си като член на Европейския парламент, считано от 21 март 2011 г.

Съгласно член 4, параграфи 1 и 3 от правилника, Парламентът приема това за сведение и обявява мястото за свободно, считано от същата тази дата.

Catherine Soullie подаде оставката си като член на Европейския парламент, считано от 24 март 2011 г.

Съгласно член 4, параграфи 1 и 3 от правилника, Парламентът приема това за сведение и обявява мястото за свободно, считано от същата тази дата.

Компетентните френски органи уведомиха за избирането на Brice Hortefeux като член на Европейския парламент, на мястото на Catherine Soullie, считано от 24 март 2011 г.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на неговите пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Brice Hortefeux заема своето място в Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е подал предварително писмена декларация, че не заема длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.

Изказаха се: относно избирането на Brice Hortefeux: Daniel Cohn-Bendit, Jean-Pierre Audy, Joseph Daul и Sylvie Goulard.

Правна информация - Политика за поверителност