Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 23. märts 2011 - Brüssel

12. Tööplaan

Päevakorra järgmine punkt oli tööplaani arutamine.

Jagati välja märtsi II osaistungjärgu päevakorra lõplik projekt (PE 461.046/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 140):

Kolmapäev, 23. märts 2011

1. Päevakorda lisati arutelu nõukogu ja komisjoni avalduste üle: Olukord Jaapanis, eelkõige häireolukord aatomielektrijaamades. Seda teemat käsitletakse nõukogu ja komisjoni avalduste asemel Euroopa naabruspoliitika läbivaatamise kohta (lõpliku päevakorra projekti punkt 11). Kõnealused avaldused lükati edasi aprilli osaistungjärgule. Jaapanit käsitleva resolutsiooni ettepaneku üle toimub hääletus neljapäeval.

2. Arutelu Francesca Balzani raporti üle 2012. aasta eelarve koostamise kohta (A7-0058/2011) (lõpliku päevakorra projekti punkt 46) toimub neljapäeval pärast ühist arutelu lennunduslepingute üle.

3. Arutelu asemele Francesca Balzani raporti üle lisatakse päevakorda arutelu ENVI komisjoni suuliselt vastatava küsimuse üle komisjonile: Kütusekvaliteedi direktiivi rakendamine, milles käsitletakse ka ELi standartväärtust tõrvaliivade ja põlevkivi kohta (B7-0209/2011).

4. Giles Chichesteri raport Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti kohta (A7-0039/2011) (lõpliku päevakorra projekti punkt 27) pannakse hääletusele neljapäeval ilma aruteluta.

Neljapäev, 24. märts 2011

1. Arutelu Brian Simpsoni raporti üle Euroopa turismistatistika kohta (A7-0329/2010) (lõpliku päevakorra projekti punkt 39) toimub aprilli osaistungjärgul.

2. Lõpphääletus Vital Moreira raporti üle makromajandusliku finantsabi andmise kohta Gruusiale (A7-0053/2011) (lõpliku päevakorra projekti punkt 35) lükati edasi aprilli osaistungjärgule.

3. Hääletus resolutsiooni ettepanekute üle Euroopa Liidu ja Mauritaania vahelise kalandusalase partnerluslepingu kohta lükati edasi mõnele edaspidisele osaistungjärgule.

Tööplaan kinnitati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika