Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2011. gada 23. marts - Brisele

12. Darba kārtība

Nākamais punkts bija darba kārtības noteikšana.

Bija izdalīts marta otrās sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 461.046/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 140. pants).

Trešdiena, 2011. gada 23. marts

1. Darba kārtībā ir iekļautas debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem par stāvokli Japānā, tostarp trauksmi saistībā ar tās kodolelektrostacijām. Ar šo ir aizstātas debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem par Eiropas kaimiņattiecību politikas pārskatīšanu (galīgā darba kārtības projekta 11. punkts). Debates par šiem paziņojumiem ir pārceltas uz aprīļa sesiju. Par rezolūcijas priekšlikumu par Japānu tiks balsots ceturtdien.

2. Debates par Francesca Balzani ziņojumu par 2012. finanšu gada budžeta izstrādi (A7-0058/2011) (galīgā darba kārtības projekta 46. punkts) ir pārceltas uz ceturtdienu pēc kopīgajām debatēm par gaisa transporta nolīgumiem.

3. Aizstājot debates par Francesca Balzani ziņojumu, darba kārtībā ir iekļautas debates par jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski un kuru ENVI komiteja ir uzdevusi Komisijai par degvielas kvalitātes direktīvas īstenošanu, tostarp attiecībā uz ES ieteikto emisijas pamatvērtību darvas smiltīm un naftas slāneklim (B7-0209/2011).

4. Ceturtdien, nerīkojot debates, tiks balsots par Giles Chichester ziņojumu par Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūru (A7-0039/2011) (galīgā darba kārtības projekta 27. punkts).

Ceturtdiena, 2011. gada 24. marts

1. Debates par Brian Simpson ziņojumu attiecībā uz Eiropas statistiku par tūrismu (A7-0329/2010) (galīgā darba kārtības projekta 39. punkts) ir pārceltas uz aprīļa sesiju.

2. Balsošana par Vital Moreira ziņojumu par turpmākas makrofinansiālās palīdzības piešķiršanu Gruzijai (A7-0053/2011) (galīgā darba kārtības projekta 35. punkts) ir pārcelta uz aprīļa sesiju.

3. Balsošana par rezolūcijas priekšlikumiem par ES un Mauritānijas zvejniecības partnerattiecību nolīgumu notiks kādā no nākamajām sesijām.

Tādējādi darba kārtība tika noteikta.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika