Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 23. marca 2011 - Brusel

12. Program práce

Ďalším bodom programu bol program práce Parlamentu.

Bol rozdaný konečný návrh programu druhej marcovej schôdze (PE 461.046/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 140 rokovacieho poriadku):

Streda 23. marca 2011

1. Rozprava o vyhláseniach Rady a Komisie: Situácia v Japonsku aj v súvislosti so stavom pohotovosti v jadrových elektrárňach bola zaradená do programu schôdze. Rozprava o tejto téme nahrádza rozpravu o vyhláseniach Rady a Komisie o revízii európskej susedskej politiky (bod 11 PDOJ). Tieto vyhlásenia boli presunuté na aprílovú schôdzu. Vo štvrtok sa bude hlasovať o uznesení o Japonsku.

2. Rozprava o správe, ktorú predkladá Francesca Balzani, o príprave rozpočtu rok 2012 (A7-0058/2011) (bod 46 PDOJ) bola presunutá na štvrtok po spoločnej rozprave o dohodách v oblasti letectva.

3. Rozprava o otázke na ústne zodpovedanie, ktorú predkladá výbor ENVI Komisii: Vykonávanie smernice o kvalite palív vrátane štandardných hodnôt EÚ pre bitúmenové piesky a roponosné bridlice (B7-0209/2011) bola zaradená do programu schôdze namiesto rozpravy o správe, ktorú predkladá Francesca Balzani.

4. Správa, ktorú predkladá Giles Chichester, o Európskej agentúre pre bezpečnosť sietí a informácií (A7-0039/2011) (bod 27 PDOJ) bude vo štvrtok bez rozpravy priamo predložená na hlasovanie.

Štvrtok 24. marca 2011

1. Rozprava o správe, ktorú predkladá Brian Simpson , o európskej štatistike cestovného ruchu (A7-0329/2010) (bod 39 PDOJ) bola presunutá na aprílovú schôdzu.

2. Hlasovanie o správe, ktorú predkladá Vital Moreira , o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Gruzínsku (A7-0053/2011) (bod 35 PDOJ) bola presunutá na aprílovú schôdzu.

3. Hlasovanie o návrhoch uznesenia o Dohode o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Mauritániou bola presunutá na jednu z nasledujúcich schôdzí.

Týmto bol stanovený program práce.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia