Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2609(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000042/2011 (B7-0205/2011)

Debatter :

PV 23/03/2011 - 18
CRE 23/03/2011 - 18

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 23 mars 2011 - Bryssel

18. Inrättande av ett gemensamt vidarebosättningsprogram för EU (debatt)
CRE

Muntlig fråga (O-000042/2011) från Rui Tavares för GUE/NGL-gruppen, till rådet: Inrättande av ett gemensamt vidarebosättningsprogram för EU (B7-0205/2011)

Muntlig fråga (O-000045/2011) från Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano och Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen, till rådet: Inrättande av ett gemensamt vidarebosättningsprogram för EU för flyktingar (B7-0206/2011)

Muntlig fråga (O-000054/2011) från Manfred WeberManfred Weber, Simon Busuttil och Georgios Papanikolaou för PPE-gruppen, till rådet: Inrättandet av ett gemensamt vidarebosättningsprogram för EU (B7-0208/2011)

Rui Tavares, Nadja Hirsch och Georgios Papanikolaou utvecklade de muntliga frågorna.

Enikő Győri (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade de muntliga frågorna.

Talare: Agustín Díaz de Mera García Consuegra för PPE-gruppen, och Claude Moraes för S&D-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Franziska Keller för Verts/ALE-gruppen, Csanád Szegedi, grupplös, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Anna Rosbach, Carmen Romero López och Monika Flašíková Beňová.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ilda Figueiredo, Kinga Gál och Franz Obermayr.

Talare: Enikő Győri och Rui Tavares.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy