Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0196(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0038/2011

Esitatud tekstid :

A7-0038/2011

Arutelud :

PV 23/03/2011 - 20
CRE 23/03/2011 - 20

Hääletused :

PV 24/03/2011 - 6.13
CRE 24/03/2011 - 6.13
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
PV 23/06/2011 - 12.19
CRE 23/06/2011 - 12.19
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0116
P7_TA(2011)0293

Protokoll
Kolmapäev, 23. märts 2011 - Brüssel

20. Tarbija õigused ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tarbija õiguste kohta [KOM(2008)0614 - C6-0349/2008- 2008/0196(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Andreas Schwab (A7-0038/2011)

Andreas Schwab tutvustas raportit.

Sõna võtsid Enikő Győri (nõukogu eesistuja) ja Viviane Reding (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Diana Wallis (JURI komisjoni arvamuse koostaja), Sirpa Pietikäinen (ECON komisjoni arvamuse koostaja), Raffaele Baldassarre fraktsiooni PPE nimel, Evelyne Gebhardt fraktsiooni S&D nimel, Robert Rochefort fraktsiooni ALDE nimel, Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel, Emilie Turunen fraktsiooni Verts/ALE nimel, Kyriacos Triantaphyllides fraktsiooni GUE/NGL nimel, Oreste Rossi fraktsiooni EFD nimel, Franz Obermayr, Anna Maria Corazza Bildt, Antonio Masip Hidalgo, Malcolm Harbour, Małgorzata Handzlik, Bernadette Vergnaud, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Sylvana Rapti, Damien Abad, Olga Sehnalová, Regina Bastos, Antolín Sánchez Presedo ja Alajos Mészáros.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, María Irigoyen Pérez, Cristian Silviu Buşoi, Silvia-Adriana Ţicău, Zuzana Roithová, Vasilica Viorica Dăncilă ja Ildikó Gáll-Pelcz.

Sõna võtsid Viviane Reding, Enikő Győri ja Andreas Schwab.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 24.3.2011protokoll punkt 6.13.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika