Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0196(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0038/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0038/2011

Keskustelut :

PV 23/03/2011 - 20
CRE 23/03/2011 - 20

Äänestykset :

PV 24/03/2011 - 6.13
CRE 24/03/2011 - 6.13
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
PV 23/06/2011 - 12.19
CRE 23/06/2011 - 12.19
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0116
P7_TA(2011)0293

Pöytäkirja
Keskiviikko 23. maaliskuuta 2011 - Bryssel

20. Kuluttajan oikeudet ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajan oikeuksista [KOM(2008)0614 - C6-0349/2008- 2008/0196(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Andreas Schwab (A7-0038/2011)

Andreas Schwab esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Enikő Győri (neuvoston puheenjohtaja) ja Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Diana Wallis (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Sirpa Pietikäinen (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Raffaele Baldassarre PPE-ryhmän puolesta, Evelyne Gebhardt S&D-ryhmän puolesta, Robert Rochefort ALDE-ryhmän puolesta, Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta, Emilie Turunen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL-ryhmän puolesta, Oreste Rossi EFD-ryhmän puolesta, Franz Obermayr, Anna Maria Corazza Bildt, Antonio Masip Hidalgo, Malcolm Harbour, Małgorzata Handzlik, Bernadette Vergnaud, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Sylvana Rapti, Damien Abad, Olga Sehnalová, Regina Bastos, Antolín Sánchez Presedo ja Alajos Mészáros.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, María Irigoyen Pérez, Cristian Silviu Buşoi, Silvia-Adriana Ţicău, Zuzana Roithová, Vasilica Viorica Dăncilă ja Ildikó Gáll-Pelcz.

Puheenvuorot: Viviane Reding, Enikő Győri ja Andreas Schwab.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.3.2011, kohta 6.13.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö