Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0196(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0038/2011

Texte depuse :

A7-0038/2011

Dezbateri :

PV 23/03/2011 - 20
CRE 23/03/2011 - 20

Voturi :

PV 24/03/2011 - 6.13
CRE 24/03/2011 - 6.13
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
PV 23/06/2011 - 12.19
CRE 23/06/2011 - 12.19
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0116
P7_TA(2011)0293

Proces-verbal
Miercuri, 23 martie 2011 - Bruxelles

20. Drepturile consumatorilor ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind drepturile consumatorilor [COM(2008)0614 - C6-0349/2008- 2008/0196(COD)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportor: Andreas Schwab (A7-0038/2011)

Andreas Schwab şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Enikő Győri (Preşedinta în exerciţiu a Consiliului) şi Viviane Reding (vicepreşedintă a Comisiei).

Au intervenit: Diana Wallis (raportoarea pentru aviz a Comisiei JURI), Sirpa Pietikäinen (raportoarea pentru aviz a Comisiei ECON), Raffaele Baldassarre, în numele Grupului PPE, Evelyne Gebhardt, în numele Grupului S&D, Robert Rochefort, în numele Grupului ALDE, Adam Bielan, în numele Grupului ECR, Emilie Turunen, în numele Grupului Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides, în numele Grupului GUE/NGL, Oreste Rossi, în numele Grupului EFD, Franz Obermayr, Anna Maria Corazza Bildt, Antonio Masip Hidalgo, Malcolm Harbour, Małgorzata Handzlik, Bernadette Vergnaud, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Sylvana Rapti, Damien Abad, Olga Sehnalová, Regina Bastos, Antolín Sánchez Presedo şi Alajos Mészáros.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, María Irigoyen Pérez, Cristian Silviu Buşoi, Silvia-Adriana Ţicău, Zuzana Roithová, Vasilica Viorica Dăncilă şi Ildikó Gáll-Pelcz.

Au intervenit: Viviane Reding, Enikő Győri şi Andreas Schwab.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.13 al PV din 24.3.2011.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate