Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0140(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0051/2011

Ingivna texter :

A7-0051/2011

Debatter :

PV 23/03/2011 - 22
CRE 23/03/2011 - 22

Omröstningar :

PV 24/03/2011 - 6.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0105

Protokoll
Onsdagen den 23 mars 2011 - Bryssel

22. Allmänna preferenssystemet ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) om ändring av rådets förordning (EG) nr 732/2008 om tillämpning av Allmänna preferenssystemet under perioden 1 januari 2009–31 december 2011 [KOM(2010)0142 - C7-0135/2010- 2010/0140(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Helmut Scholz (A7-0051/2011)

Helmut Scholz redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Enikő Győri (rådets tjänstgörande ordförande) och Karel De Gucht (ledamot av kommissionen).

Talare: Béla Glattfelder för PPE-gruppen, Vital Moreira för S&D-gruppen, och Niccolò Rinaldi för ALDE-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ilda Figueiredo och Oreste Rossi.

Talare: Karel De Gucht, Enikő Győri och Helmut Scholz.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.2 i protokollet av den 24.3.2011.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy