Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 23. března 2011 - Brusel

25. Oprava (článek 216 jednacího řádu)

Příslušný výbor předložil následující opravu k textu přijatému Evropským parlamentem:

Oprava (P7_TA-PROV(2010)0478(COR01)) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 15. prosince 2010 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách P7_TA-PROV(2010)0478 - (KOM(2010)0289 – C7-0143/2010 – 2010/0160(COD)) - ECON

Podle čl. 216 odst. 4 jednacího řádu se oprava považuje za schválenou, pokud nejpozději do čtyřiceti osmi hodin nepožádá politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců, aby se o této opravě hlasovalo.

Oprava je k dispozici na internetových stránkách Séance en direct.

Právní upozornění - Ochrana soukromí