Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 23. marts 2011 - Bruxelles

25. Berigtigelse (forretningsordenens artikel 216)

Det kompetente udvalg havde fremsendt følgende berigtigelse til en tekst vedtaget af Europa-Parlamentet:

Berigtigelse (P7_TA-PROV(2010)0478(COR01)) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 15. december 2010 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer P7_TA-PROV(2010)0478 - (KOM(2010)0289 – C7-0143/2010 – 2010/0160(COD)) - ECON

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 216, stk. 4, anses denne berigtigelse for vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer senest 48 timer efter meddelelsen anmoder om, at den sættes under afstemning.

Berigtigelsen findes på websiden ”Séance en direct”.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik