Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Сряда, 23 март 2011 г. - Брюксел
 1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.Приветствие с добре дошли
 4.Изявления на председателството
 5.Състав на комисиите и делегациите
 6.Състав на политическите групи
 7.Тълкуване на Правилника за дейността
 8.Състав на Парламента
 9.Внесени документи
 10.Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)
 11.Трансфер на бюджетни кредити
 12.Ред на работа
 13.Време за гласуване
  
13.1.Изменение на Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на механизъм за стабилност за държавите-членки, чиято парична единица е еврото * (гласуване)
 14.Обяснениe на вот
 15.Поправки на вот и намерения за гласуване
 16.Подготовка за заседанието на Европейския съвет (24-25 март 2011 г.) (разискване)
 17.Положението в Япония, включително тревожните сигнали за атомните централи (разискване)
 18.Изготвяне на съвместна програма на ЕС за презаселване (разискване)
 19.Призовки от САЩ и правила за защита на данните на ЕС (разискване)
 20.Правата на потребителите ***I (разискване)
 21.Прилагане на директивата за качеството на горивата, включително стойностите по подразбиране на ЕС за битуминозния пясък и битуминозните шисти (разискване)
 22.Oбщи тарифни преференции ***I (разискване)
 23.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 24.Отношенията между ЕС и Съвета за сътрудничество в Персийския залив (кратко представяне)
 25.Поправкa (член 216 от Правилника за дейността)
 26.Дневен ред на следващото заседание
 27.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (166 kb) Присъствен списък (57 kb)    Резултати от поименно гласуване (297 kb) 
 
Протокол (168 kb) Присъствен списък (40 kb) Резултати от гласувания (86 kb) Резултати от поименно гласуване (187 kb) 
 
Протокол (233 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от гласувания (326 kb) Резултати от поименно гласуване (634 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност