Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Středa, 23. března 2011 - Brusel
 1.Pokračování zasedání
 2.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 3.Přivítání
 4.Prohlášení předsednictví
 5.Členství ve výborech a delegacích
 6.Členství v politických skupinách
 7.Výklad jednacího řádu
 8.Složení Parlamentu
 9.Předložení dokumentů
 10.Otázky k ústnímu zodpovězení a písemná prohlášení (předložení)
 11.Převody prostředků
 12.Plán práce
 13.Hlasování
  
13.1.Změna Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro * (hlasování)
 14.Vysvětlení hlasování
 15.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 16.Příprava zasedání Evropské rady (24.–25. března 2011) (rozprava)
 17.Situace v Japonsku včetně poplachu v jaderných elektrárnách (rozprava)
 18.Vytvoření společného programu EU pro znovuusídlování (rozprava)
 19.Soudní příkazy USA a právní předpisy EU o ochraně osobních údajů (rozprava)
 20.Práva spotřebitelů ***I (rozprava)
 21.Provádění směrnice o jakosti pohonných hmot, včetně standardní hodnoty EU pro dehtové písky a ropné břidlice (rozprava)
 22.Všeobecné celní preference ***I (rozprava)
 23.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 24.Vztahy Evropské unie s Radou pro spolupráci v Perském zálivu (krátké přednesení)
 25.Oprava (článek 216 jednacího řádu)
 26.Pořad jednání příštího denního zasedání
 27.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (144 kb) Prezenční listina (57 kb)    Jmenovitá hlasování (297 kb) 
 
Zápis (159 kb) Prezenční listina (40 kb) Výsledky hlasování (90 kb) Jmenovitá hlasování (179 kb) 
 
Zápis (211 kb) Prezenční listina (64 kb) Výsledky hlasování (326 kb) Jmenovitá hlasování (475 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí