Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Onsdag den 23. marts 2011 - Bruxelles
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 3.Velkomstord
 4.Erklæringer fra formanden
 5.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 6.De politiske gruppers sammensætning
 7.Fortolkning af forretningsordenen
 8.Parlamentets sammensætning
 9.Modtagne dokumenter
 10.Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter)
 11.Bevillingsoverførsler
 12.Arbejdsplan
 13.Afstemningstid
  
13.1.Ændring af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med hensyn til en stabilitetsmekanisme for de medlemsstater, der har euroen som valuta * (afstemning)
 14.Stemmeforklaringer
 15.Stemmerettelser og -intentioner
 16.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (24.-25. marts 2011) (forhandling)
 17.Situationen i Japan, herunder den alarmerende situation på kernekraftværker (forhandling)
 18.Oprettelse af et fælles EU-genbosættelsesprogram (forhandling)
 19.Administrative pålæg i USA og EU's databeskyttelsesregler (forhandling)
 20.Forbrugerrettigheder ***I (forhandling)
 21.Gennemførelse af brændstofkvalitetsdirektivet, herunder en EU-standardværdi for bitumenholdigt sand og olieskifer (forhandling)
 22.Generelle toldpræferencer ***I (forhandling)
 23.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 24.EU’s forbindelser med Golfstaternes Samarbejdsråd (kortfattet forelæggelse)
 25.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 216)
 26.Dagsorden for næste møde
 27.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (139 kb) Tilstedeværelsesliste (57 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (297 kb) 
 
Protokol (142 kb) Tilstedeværelsesliste (40 kb) Afstemningsresultater (83 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (158 kb) 
 
Protokol (212 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (146 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (474 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik