Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Woensdag 23 maart 2011 - Brussel
 1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 3.Welkomstwoord
 4.Verklaringen van de Voorzitter
 5.Samenstelling commissies en delegaties
 6.Samenstelling fracties
 7.Interpretatie van het Reglement
 8.Samenstelling Parlement
 9.Ingekomen stukken
 10.Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening)
 11.Kredietoverschrijvingen
 12.Regeling van de werkzaamheden
 13.Stemmingen
  
13.1.Wijziging van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die de euro als munt hebben * (stemming)
 14.Stemverklaringen
 15.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 16.Voorbereiding van de vergadering van de Europese Raad (24-25 maart 2011) (debat)
 17.Situatie in Japan, inclusief het kerncentrale-alarm (debat)
 18.Invoering van een gemeenschappelijk EU-hervestigingsprogramma voor vluchtelingen (debat)
 19.Dwangbevelen van de VS en EU-regels inzake gegevensbescherming (debat)
 20.Consumentenrechten ***I (debat)
 21.Implementatie van de richtlijn brandstofkwaliteit, inclusief een EU-standaardwaarde voor teerzanden en olieschalie (debat)
 22.Algemene tariefpreferenties ***I (debat)
 23.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 24.EU-betrekkingen met de Samenwerkingsraad van de Golf (korte presentatie)
 25.Rectificatie (artikel 216 van het Reglement)
 26.Agenda van de volgende vergadering
 27.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (144 kb) Presentielijst (57 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (297 kb) 
 
Notulen (141 kb) Presentielijst (40 kb) Stemmingsuitslagen (83 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (181 kb) 
 
Notulen (215 kb) Presentielijst (63 kb) Stemmingsuitslagen (147 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (473 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid