Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Środa, 23 marca 2011 r. - Bruksela
 1.Wznowienie sesji
 2.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 3.Oficjalne powitanie
 4.Oświadczenia Przewodniczącego
 5.Skład komisji i delegacji
 6.Skład grup politycznych
 7.Wykładnia Regulaminu
 8.Skład Parlamentu
 9.Składanie dokumentów
 10.Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)
 11.Przesunięcie środków
 12.Porządek obrad
 13.Głosowanie
  
13.1.Zmiana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilizacyjnego dla państw członkowskich, których walutą jest euro * (głosowanie)
 14.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 15.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 16.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (24-25 marca 2011 r.) (debata)
 17.Sytuacja w Japonii, w tym alarmy w elektrowniach jądrowych (debata)
 18.Utworzenie wspólnego unijnego programu przesiedleń (debata)
 19.Wezwania do sądu w USA a unijne zasady ochrony danych (debata)
 20.Prawa konsumentów ***I (debata)
 21.Wdrożenie dyrektywy w sprawie jakości paliwa, w tym wartości domyślnej UE dla piasków bitumicznych i łupków naftowych (debata)
 22.Ogólny system preferencji taryfowych ***I (debata)
 23.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 24.Stosunki Unii Europejskiej z Radą Współpracy Państw Zatoki Perskiej (krótkie przedstawienie)
 25.Sprostowanie (art. 216 Regulaminu)
 26.Porządek obrad następnego posiedzenia
 27.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (143 kb) Lista obecności (57 kb)    Wyniki głosowań imiennych (297 kb) 
 
Protokół (177 kb) Lista obecności (40 kb) Wyniki głosowania (93 kb) Wyniki głosowań imiennych (184 kb) 
 
Protokół (232 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (330 kb) Wyniki głosowań imiennych (563 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności