Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
RCVVOTESPVTACRE
Zápisnica
Streda, 23. marca 2011 - Brusel
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.Oficiálne privítanie
 4.Vyhlásenia predsedníctva
 5.Zloženie výborov a delegácií
 6.Zloženie politických skupín
 7.Výklad rokovacieho poriadku
 8.Zloženie Parlamentu
 9.Predložené dokumenty
 10.Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)
 11.Presun rozpočtových prostriedkov
 12.Program práce
 13.Hlasovanie
  
13.1.Zmena a doplnenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súvislosti s mechanizmom pre stabilitu pre členské štáty, ktorých menou je euro * (hlasovanie)
 14.Vysvetlenia hlasovania
 15.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 16.Príprava zasadnutia Európskej rady (24. – 25. marca 2011) (rozprava)
 17.Situácia v Japonsku, najmä stav pohotovosti v jadrových elektrárňach (rozprava)
 18.Vytvorenie spoločného programu EÚ pre presídľovanie (rozprava)
 19.Súdne príkazy USA a pravidlá ochrany údajov EÚ (rozprava)
 20.Práva spotrebiteľov ***I (rozprava)
 21.Vykonávanie smernice o kvalite palív vrátane štandardných hodnôt EÚ pre bitúmenové piesky a roponosné bridlice (rozprava)
 22.Všeobecné colné preferencie ***I (rozprava)
 23.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 24.Vzťahy EÚ s Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive (stručná prezentácia)
 25.Korigendum (článok 216 rokovacieho poriadku)
 26.Program rokovania na nasledujúci deň
 27.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (144 kb) Prezenčná listina (57 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (297 kb) 
 
Zápisnica (175 kb) Prezenčná listina (40 kb) Výsledky hlasovania (85 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (171 kb) 
 
Zápisnica (215 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovania (314 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (540 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia