Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2011 m. kovo 24 d. - Briuselis

3. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedų nuostatos dėl didžiausios leidžiamos abamektino, acetamiprido, ciprodinilo, difenokonazolo, dimetomorfo, fenheksamido, prokvinazido, protiokonazolo, piraklostrobino, spirotetramato, tiakloprido, tiametoksamo ir trifloksistrobino likučių koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų, projektas (D011240/04 - 2011/2639(RPS) - terminas: 12/05/2011)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamento dėl leidimo vartoti ir nesutikimo leisti vartoti tam tikrus teiginius apie maisto produktų sveikumą – susirgimo rizikos mažinimą projektas (D011461/02 - 2011/2638(RPS) - terminas: 11/06/2011)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: IMCO

- Komisijos direktyvos …/.../ES, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB, į jos I priedą įrašant veikliąją medžiagą abamektiną, projektas (D012208/03 - 2011/2631(RPS) - terminas: 07/06/2011)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos direktyvos ../.../ES, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB, į jos I priedą įrašant veikliąją medžiagą imidaklopridą, projektas (D012210/03 - 2011/2630(RPS) - terminas: 07/06/2011)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos direktyvos …/.../ES, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB, į jos I priedą įrašant veikliąją medžiagą 4,5-dichlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-oną, projektas (D012213/03 - 2011/2629(RPS) - terminas: 07/06/2011)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimo dėl tam tikrų medžiagų neįrašymo į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką I, IA arba IB priedus projektas (D012216/03 - 2011/2628(RPS) - terminas: 07/06/2011)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamento, kuriuo nesutinkama leisti vartoti tam tikrus teiginius apie maisto produktų sveikumą, kurie nėra teiginiai apie rizikos susirgti mažinimą arba teiginiai apie vaikų vystymąsi ir sveikatą, projektas (D012321/03 - 2011/2637(RPS) - terminas: 11/06/2011)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: IMCO

- Komisijos reglamento, kuriuo nustatomi oficialios kontrolės, kuria siekiama nustatyti, ar pašaruose nėra genetiškai modifikuotų medžiagų, dėl kurių atliekama leidimo suteikimo procedūra arba kurių leidimas baigė galioti, ėminių ėmimo ir analizės metodai, projektas (D012510/03 - 2011/2640(RPS) - terminas: 15/06/2011)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos direktyva ../.../ES, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 96/98/EB dėl laivų įrenginių (D012903/02 - 2011/2641(RPS) - terminas: 15/06/2011)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos sprendimo dėl saugos reikalavimų, kurie pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/95/EB turi būti įtraukti į Europos standartus, atsižvelgiant į vidaus žaliuzių, grotuotų langų apdangalų ir saugos įtaisų keliamą tam tikrą pavojų vaikams, projektas (D012940/03 - 2011/2633(RPS) - terminas: 09/06/2011)
perduota atsakingam komitetui: IMCO
nuomonė: ENVI

- Komisijos sprendimo pataisyti Komisijos direktyvos 2010/19/ES, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/226/EEB bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, siekiant pritaikyti jas prie tam tikrų kategorijų variklinių transporto priemonių ir jų priekabų purslų taškymo ribojimo sistemų technikos pažangos, nuostatas dėl dalinio Direktyvos 2007/46/EB priedų pakeitimo, projektas (D013006/01 - 2011/2617(RPS) - terminas: 03/06/2011)
perduota atsakingam komitetui: IMCO
nuomonė: TRAN

Teisinė informacija - Privatumo politika