Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 24 martie 2011 - Bruxelles

3. Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidenţa procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Proiect de regulament al Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru abamectin, acetamiprid, ciprodinil, difenoconazol, dimetomorf, fenhexamid, proquinazid, protioconazol, piraclostrobin, spirotetramat, tiacloprid, tiametoxam și trifloxistrobin din sau de pe anumite produse (D011240/04 - 2011/2639(RPS) - termen: 12/05/2011)
retrimis fond: ENVI

- Proiect de regulament al Comisiei privind autorizarea și refuzul autorizării anumitor mențiuni de sănătate atribuite produselor alimentare și referitoare la reducerea riscului de îmbolnăvire (D011461/02 - 2011/2638(RPS) - termen: 11/06/2011)
retrimis fond: ENVI
aviz: IMCO

- Proiect de directivă ../…/UE a Comisei de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului pentru a include abamectinul ca substanță activă în anexa I la directivă (D012208/03 - 2011/2631(RPS) - termen: 07/06/2011)
retrimis fond: ENVI

- Proiect de directivă ../…/UE a Comisei de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului pentru a include imidaclopridul ca substanță activă în anexa I la directivă (D012210/03 - 2011/2630(RPS) - termen: 07/06/2011)
retrimis fond: ENVI

- Proiect de directivă ../…/UE a Comisei de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului pentru a include substanța 4,5-Dicloro-2-octil-2H-izotiazol-3-onă ca substanță activă în anexa I la directivă (D012213/03 - 2011/2629(RPS) - termen: 07/06/2011)
retrimis fond: ENVI

- Proiect de decizie a Comisiei privind neincluderea anumitor substanțe în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind comercializarea produselor biocide (D012216/03 - 2011/2628(RPS) - termen: 07/06/2011)
retrimis fond: ENVI

- Proiect de regulament al Comisiei de refuzare a autorizării anumitor mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor (D012321/03 - 2011/2637(RPS) - termen: 11/06/2011)
retrimis fond: ENVI
aviz: IMCO

- Proiect de regulament al Comisiei de stabilire a metodelor de eșantionare și analiză pentru controlul oficial al furajelor în vederea detectării materialului modificat genetic pentru care o procedură de autorizare este în curs de desfășurare sau a cărui autorizare a expirat (D012510/03 - 2011/2640(RPS) - termen: 15/06/2011)
retrimis fond: ENVI

- Directiva ../…/UE a Comisei de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime (D012903/02 - 2011/2641(RPS) - termen: 15/06/2011)
retrimis fond: TRAN

- Proiect de decizie a Comisiei privind cerințele de siguranță care trebuie îndeplinite de standardele europene pentru a preveni anumite riscuri pe care le pot prezenta pentru copii storurile de interior, articolele de acoperit ferestre prevăzute cu șnururi și dispozitivele de siguranță, în temeiul Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului (D012940/03 - 2011/2633(RPS) - termen: 09/06/2011)
retrimis fond: IMCO
aviz: ENVI

- Proiect de decizie a Comisiei de corectare a Directivei 2010/19/UE a Comisiei de modificare, în sensul adaptării la progresul tehnic în domeniul sistemelor antiîmproșcare ale unor categorii de vehicule și ale remorcilor acestora, a Directivei 91/226/CEE a Consiliului și a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului, cu privire la modificarea anexelor la Directiva 2007/46/CE (D013006/01 - 2011/2617(RPS) - termen: 03/06/2011)
retrimis fond: IMCO
aviz: TRAN

Aviz juridic - Politica de confidențialitate