Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0082(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0044/2011

Разисквания :

PV 24/03/2011 - 4
CRE 24/03/2011 - 4

Гласувания :

PV 24/03/2011 - 6.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0108

Протокол
Четвъртък, 24 март 2011 г. - Брюксел

4. Споразумение за въздушен транспорт между ЕС и САЩ *** - Споразумение за въздушен транспорт между ЕС и Канада *** - Споразумение за въздухоплавателни услуги между ЕС и Виетнам *** (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Препоръка относно проекта на Решение на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета, за сключването на Протокола за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки , от друга страна [15381/2010 - C7-0385/2010- 2010/0112(NLE)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Artur Zasada (A7-0046/2011)

Препоръка относно проекта на Решение на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета, за сключването на Споразумение за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна [15380/2010 - C7-0386/2010- 2009/0018(NLE)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0045/2011)

Препоръка относно проекта на Решение на Съвета за сключването на Споразумението между Европейския съюз и правителството на Социалистическа република Виетнам относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги [14876/2010 - C7-0366/2010- 2007/0082(NLE)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Dominique Riquet (A7-0044/2011)

Artur Zasada, Silvia-Adriana Ţicău и Dominique Riquet представят препоръките си.

Изказа се Siim Kallas (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Mathieu Grosch, от името на групата PPE, Saïd El Khadraoui, от името на групата S&D, Gesine Meissner, от името на групата ALDE, Jacqueline Foster, от името на групата ECR, Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, Juozas Imbrasas, от името на групата EFD, Hella Ranner, Inés Ayala Sender, Philippe Boulland, Vasilica Viorica Dăncilă и Philip Bradbourn.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) João Ferreira.

Изказаха се: Siim Kallas, Artur Zasada, Silvia-Adriana Ţicău и Dominique Riquet.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.3 от протокола от 24.3.2011, точка 6.4 от протокола от 24.3.2011 и точка 6.5 от протокола от 24.3.2011.

Правна информация - Политика за поверителност