Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0082(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0044/2011

Συζήτηση :

PV 24/03/2011 - 4
CRE 24/03/2011 - 4

Ψηφοφορία :

PV 24/03/2011 - 6.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0108

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 24 Μαρτίου 2011 - Βρυξέλλες

4. Συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-ΗΠΑ *** - Συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-Καναδά *** - Συμφωνία ΕΚ-Βιετνάμ σχετικά με τις υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών *** (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβούλιου και των Αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με τη σύναψη του τροποποιητικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου [15381/2010 - C7-0385/2010- 2010/0112(NLE)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Artur Zasada (A7-0046/2011)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβούλιου και των Αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του Καναδά, αφετέρου [15380/2010 - C7-0386/2010- 2009/0018(NLE)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0045/2011)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβούλιου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών [14876/2010 - C7-0366/2010- 2007/0082(NLE)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Dominique Riquet (A7-0044/2011)

Οι Artur Zasada, Silvia-Adriana Ţicău και Dominique Riquet παρουσιάζουν τις συστάσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Siim Kallas (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Mathieu Grosch, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Saïd El Khadraoui, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jacqueline Foster, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Juozas Imbrasas, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Hella Ranner, Inés Ayala Sender, Philippe Boulland, Vasilica Viorica Dăncilă και Philip Bradbourn.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"ο João Ferreira.

Παρεμβαίνουν οι Siim Kallas, Artur Zasada, Silvia-Adriana Ţicău και Dominique Riquet.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.3.2011, σημείο 6.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.3.2011 και σημείο 6.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.3.2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου