Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/0082(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0044/2011

Debatten :

PV 24/03/2011 - 4
CRE 24/03/2011 - 4

Stemmingen :

PV 24/03/2011 - 6.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0108

Notulen
Donderdag 24 maart 2011 - Brussel

4. Luchtvervoersovereenkomst EU/VS *** - Luchtvervoersovereenkomst EU/Canada *** - Overeenkomst inzake luchtvaartdiensten EU/Vietnam *** (debat)
Volledige verslagen

Aanbeveling betreffende het ontwerpbesluit van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie in het kader van de Raad bijeen inzake de sluiting van het Protocol tot wijziging van de luchtvervoersovereenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds [15381/2010 - C7-0385/2010- 2010/0112(NLE)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Artur Zasada (A7-0046/2011)

Aanbeveling betreffende het ontwerpbesluit van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, inzake de sluiting van de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en Canada anderzijds [15380/2010 - C7-0386/2010- 2009/0018(NLE)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0045/2011)

Aanbeveling betreffende het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten [14876/2010 - C7-0366/2010- 2007/0082(NLE)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Dominique Riquet (A7-0044/2011)

Artur Zasada, Silvia-Adriana Ţicău en Dominique Riquet lichten hun aanbevelingen toe.

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Mathieu Grosch, namens de PPE-Fractie, Saïd El Khadraoui, namens de S&D-Fractie, Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie, Jacqueline Foster, namens de ECR-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, Juozas Imbrasas, namens de EFD-Fractie, Hella Ranner, Inés Ayala Sender, Philippe Boulland, Vasilica Viorica Dăncilă en Philip Bradbourn.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door João Ferreira.

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas, Artur Zasada, Silvia-Adriana Ţicău en Dominique Riquet.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.3 van de notulen van 24.3.2011, punt 6.4 van de notulen van 24.3.2011 en punt 6.5 van de notulen van 24.3.2011.

Juridische mededeling - Privacybeleid