Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0082(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0044/2011

Rozpravy :

PV 24/03/2011 - 4
CRE 24/03/2011 - 4

Hlasovanie :

PV 24/03/2011 - 6.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0108

Zápisnica
Štvrtok, 24. marca 2011 - Brusel

4. Dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a USA *** – Dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a Kanadou *** – Dohoda medzi EÚ a Vietnamom o určitých aspektoch leteckých služieb *** (rozprava)
Doslovný zápis

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady a zástupcov vlád členských štátov Európskej únie, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o uzavretí Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Dohoda o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej [15381/2010 - C7-0385/2010- 2010/0112(NLE)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Artur Zasada (A7-0046/2011)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady a zástupcov vlád členských štátov Európskej únie, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o uzavretí Dohody o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kanadou na strane druhej [15380/2010 - C7-0386/2010- 2009/0018(NLE)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa Silvia-Adriana Ţicău (A7-0045/2011)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody medzi Európskou úniou a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o určitých aspektoch leteckých služieb [14876/2010 - C7-0366/2010- 2007/0082(NLE)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Dominique Riquet (A7-0044/2011)

Artur Zasada, Silvia-Adriana Ţicău a Dominique Riquet predstavili svoje odporúčania.

V rozprave vystúpil Siim Kallas (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Mathieu Grosch v mene skupiny PPE, Saïd El Khadraoui v mene skupiny S&D, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE, Jacqueline Foster v mene skupiny ECR, Eva Lichtenberger v mene skupiny Verts/ALE, Juozas Imbrasas v mene skupiny EFD, Hella Ranner, Inés Ayala Sender, Philippe Boulland, Vasilica Viorica Dăncilă a Philip Bradbourn.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpil João Ferreira.

Vystúpili títo rečníci: Siim Kallas, Artur Zasada, Silvia-Adriana Ţicău a Dominique Riquet.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.3 zápisnice zo dňa 24.3.2011, bod 6.4 zápisnice zo dňa 24.3.2011 a bod 6.5 zápisnice zo dňa 24.3.2011.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia