Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0018(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0045/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0045/2011

Συζήτηση :

PV 24/03/2011 - 4
CRE 24/03/2011 - 4

Ψηφοφορία :

PV 24/03/2011 - 6.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0107

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 24 Μαρτίου 2011 - Βρυξέλλες

6.4. Συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-Καναδά *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβούλιου και των Αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του Καναδά, αφετέρου [15380/2010 - C7-0386/2010- 2009/0018(NLE)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0045/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0107)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου