Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0082(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0044/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0044/2011

Συζήτηση :

PV 24/03/2011 - 4
CRE 24/03/2011 - 4

Ψηφοφορία :

PV 24/03/2011 - 6.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0108

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 24 Μαρτίου 2011 - Βρυξέλλες

6.5. Συμφωνία ΕΚ-Βιετνάμ σχετικά με τις υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβούλιου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών [14876/2010 - C7-0366/2010- 2007/0082(NLE)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Dominique Riquet (A7-0044/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0108)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου