Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2233(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0042/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0042/2011

Συζήτηση :

PV 23/03/2011 - 24
CRE 23/03/2011 - 24

Ψηφοφορία :

PV 24/03/2011 - 6.6
CRE 24/03/2011 - 6.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0109

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 24 Μαρτίου 2011 - Βρυξέλλες

6.6. Σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Εκθεση σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (ΣΣΚ) [2010/2233(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Dominique Baudis (A7-0042/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0109)

Παρεμβάσεις:

Ο Dominique Baudis (εισηγητής), πριν από την ψηφοφορία, για να παρουσιάσει προφορικές τροπολογίες στην έκθεσή του, οι οποίες κρατούνται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου