Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2634(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0200/2011

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 24/03/2011 - 6.8
PV 24/03/2011 - 6.10
CRE 24/03/2011 - 6.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0113

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 24 Μαρτίου 2011 - Βρυξέλλες

6.8. Διορισμός του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΤΑ) (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Πρόταση ψηφίσματος B7-0222/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Μυστική ψηφοφορία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0111)

Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά (Παράρτημα 2).

Παρεμβάσεις:

Η Sharon Bowles, πριν από την ψηφοφορία, για να επιφέρει διευκρινίσεις στις ψηφοφορίες επί των ψηφισμάτων B7-0222/2011, B7-0221/2011 και B7-0200/2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου